Microbiologische luchtstaalname voor isolatoren & op diverse plaatsen

LOGO-TRIO

trio bas isolator

Air Sampler interessant voor klanten die een groot aantal controles uitvoeren, in isolatoren, en die moeten voldoen aan de kwaliteitsnormen en QM GLP/GMP. Door het gebruik van drie onafhankelijke "aspiration heads" (satellieteenheden) kunt u drie bemonsteringscycli maken in drie verschillende isolatoren of in een isolator met drie verschillede type cultuurmedia.